ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2186/97 του Hiltrud BREYER προς το Συμβούλ ο. Κανονισμός 258/97 για τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων - Εργαστηριακές προδιαγραφές