Komission päätös , tehty 23 päivänä lokakuuta 2002 , elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3994) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2002/840/EY)