Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/236 tas-7 ta' Frar 2019 li tistabbilixxi regoli interni li jikkonċernaw l-għoti ta' informazzjoni lil suġġetti tad-data u r-restrizzjoni ta' wħud mid-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ipproċessar ta' data personali mill-Kummissjoni Ewropea għall-fini ta' attivitajiet tas-sigurtà interna tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni