Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5815 – PFD/Radio Salü/Antenne) Tekst mający znaczenie dla EOG