Rettifika tal-Ħdax il-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE tal- 21 ta’ Diċembru 1989 dwar il-ħtiġiet tal-iżvelar rigward il-friegħi miftuħa fi Stat Membru minn ċerti tipi ta’ kumpanniji rregolati bil-liġijiet ta’ Stat ieħor ( ĠU L 395, 30.12.1989 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Volum 01)