Regulamentul (UE) 2019/492 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE.)