Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/492 (2019. gada 25. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.)