Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/492, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)