KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Bulgārijas progresu sadarbības un pārbaudes mehānisma ietvaros