Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/969 tad-9 ta' Lulju 2018 li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għat-tneħħija ta' materjali speċifiċi ta' riskju mir-ruminanti żgħar (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)