Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/614, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Bayramiç Beyazı” (SAN))