Κανονισμός (ΕΕ) 2020/183 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις περιοχές 1 και 2b από σκάφη που φέρουν σημαία διαφόρων κρατών μελών