Odluka (EU) 2020/1544 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2020. o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode na sjemenskim usjevima žitarica u Ukrajini i o jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini