Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/1544, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta