Mål T-661/16: Talan väckt den 19 september 2016 – Credito Fondiario mot SRB