Sprawa F-118/11: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji