Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1608, 24. oktoober 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas