Дело C-51/19 P: Жалба, подадена на 25 януари 2019 г. от World Duty Free Group, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 ноември 2018 г. по дело T-219/10 RENV, World Duty Free Group/Комисия