Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/709 2020 m. gegužės 20 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Jambon de Bayonne“ (SGN))