Υπόθεση T-78/14: Προσφυγή της 4ης Φεβρουαρίου 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz κατά ΓΕΕΑ — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)