Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2018 om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (08166/2018 — C8-0259/2018 — 2018/0067(NLE))