Cauza T-762/15: Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2019 — Sony și Sony Electronics/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața unităților de disc optic — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind EEE — Acorduri coluzive privind cereri de ofertă legate de unități de disc optic pentru laptopuri și pentru computere desktop — Încălcare prin obiect — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Principiul bunei administrări — Amenzi — Încălcare unică și continuă — Orientările din 2006 privind calcularea amenzilor”)