Lieta T-762/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. jūlija spriedums — Sony un Sony Electronics/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Optisko diskdziņu tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Koluzīvi nolīgumi attiecībā uz klēpjdatoru un galddatoru optisko diskdziņu iepirkumu procedūrām — Pārkāpums mērķa dēļ — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Labas pārvaldības princips — Naudas sodi — Vienots un turpināts pārkāpums — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai)