asia T-762/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.7.2019 — Sony ja Sony Electronics v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Optisten levyasemien markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Kannettaviin tietokoneisiin ja pöytätietokoneisiin tarkoitettujen optisten levyasemien hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin liittyvät salaiset sopimukset — Tarkoitukseen perustuva kilpailusääntöjen rikkominen — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate — Sakot — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat)