kohtuasi T-762/15: Üldkohtu 12. juuli 2019. aasta otsus — Sony ja Sony Electronics versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Optiliste kettaseadmete turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Salajased kokkulepped seoses sülearvutite ja lauaarvutite optiliste kettaseadmete hangetega — Rikkumine, millel on konkurentsivastane eesmärk — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Hea halduse põhimõte — Trahvid — Üks ja vältav rikkumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)