Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/462 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)