Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/462 van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1799 wat betreft de vrijstelling van de vereisten in verband met transparantie voor en na de handel in Verordening (EU) nr. 600/2014 voor de Bank of England (Voor de EER relevante tekst.)