2009/776/EG: Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2009 betreffende een afwijking van de oorsprongsregels in Besluit 2001/822/EG van de Raad voor bereidingen en conserven van garnaal uit Groenland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7813)