Věc C-698/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America v. Komise