92/623/EKSF: Kommissionens afgørelse af 7. december 1992 om indgåelse på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og Republikken Polen på den anden side om forlængelse af gyldighedsperioden for interimsaftalen undertegnet af parterne i Bruxelles den 16. december 1991