Nařízení Komise (ES) č. 590/2007 ze dne 30. května 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)