Zadeva T-363/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. marca 2010 – 2nine proti UUNT – Pacific Sunwear of California (nollie) ( „Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti nollie — Prejšnji nacionalna besedna znamka in besedna znamka Skupnosti NOLI — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti proizvodov — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Člen 74(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe št. 207/2009)“ )