Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/376 z dnia 24 lutego 2021 r. ustanawiające tymczasowe zamknięcie połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej