Kirjalik küsimus E-2063/10, mille on esitanud Georgios Papanikolaou (PPE) komisjonile. Vägistamise kohta esitatud ja kohtusse jõudnud kaebuste väike arv kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides