Rozhodnutie Rady z  22. decembra 2009 o vymenovaní generálneho tajomníka Rady Európskej únie na obdobie od 26. júna 2011 do 30. júna 2015