Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de numire a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada 26 iunie 2011 - 30 iunie 2015