Besluit van de Raad van 22 december 2009 houdende benoeming van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de periode van 26 juni 2011 tot en met 30 juni 2015