2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus paskyrimo 2011 m. birželio 26 d. – 2015 m. birželio 30 d. laikotarpiui