Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009 , Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin nimittämisestä 26 päivänä kesäkuuta 2011 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyväksi kaudeksi