Nõukogu otsus, 22. detsember 2009 , millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär ajavahemikuks 26. juunist 2011 kuni 30. juunini 2015