Γραπτή ερώτηση E-007720/11 Mara Bizzotto (EFD) προς την Επιτροπή. Πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη νόμιμη διατήρηση χιλιάδων αυθαίρετων κτισμάτων