Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 114/2013 ( 2012. gada 6. novembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 attiecībā uz noteikumiem par pieteikumu iesniegšanu atkāpei no īpatnējo emisiju mērķiem, kuri noteikti jauniem vieglajiem kravas automobiļiem Dokuments attiecas uz EEZ