Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet for Handel med Tjenesteydelser under Verdenshandelsorganisationen for at søge godkendelse for så vidt angår præferencebehandling ud over markedsadgang, som tilbydes ensidigt af Den Europæiske Union, af tjenesteydelser og leverandører af tjenesteydelser fra de mindst udviklede lande på grundlag af fritagelsen for så vidt angår tjenesteydelser fra de mindst udviklede lande$