Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности