Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/157 tal-5 ta' Frar 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex