Písomná otázka E-4407/09 Jim Higgins (PPE) Komisii. Nariadenie (ES) č. 104/2000