Komisijos įgyvendinimo reglamentas (UE) 2020/2158 2020 m. gruodžio 14 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Chabichou du Poitou“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas