Lieta T-605/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 8. jūlija spriedums – EP/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – 2018. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā – Civildienesta noteikumu 45. pants – Pienākums norādīt pamatojumu – Snieguma salīdzinošais vērtējums)