Регламент (ЕС) 2019/287 на Европейския парламент и на Съвета от 13 февруари 2019 година за прилагане на двустранни защитни клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои търговски споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави