Ändringar 2008 och 2010 till föreskrifter nr 89 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av – I. Fordon med avseende på begränsning av deras högsta hastighet eller deras inställbara hastighetsbegränsande funktion – II. Fordon med avseende på installering av en hastighetsbegränsande anordning eller en inställbar hastighetsbegränsande anordning av godkänd typ – III. Hastighetsbegränsande anordning och inställbar hastighetsbegränsande anordning